Program de scoala tehnica matematica

În timpurile moderne, în contact cu dezvoltarea rapidă a tehnicilor computerizate moderne, FEM (metoda cu elemente finite a devenit rapid un instrument deosebit de fundamental pentru analiza numerică a diferitelor construcții. Modelarea MES a găsit o aplicație largă în aproape toate domeniile de inginerie modernă și în matematică aplicată. În termeni simpli, vorbind MES, este o metodă complicată de rezolvare a ecuațiilor diferențiale și parțiale (după discretizarea anterioară într-un spațiu similar.

Ce reprezintă MESMetoda elementului finit, în momentul în care una dintre cele mai comune, bazate pe metode computerizate de stres determinare, forțe generalizate, deformări și mișcări ale construcțiilor analizate. Modelarea FEA este construită pe planul divizării în întregul număr de elemente finite. În zona fiecărui element individual puteți face o anumită apropiere, și toate necunoscutele (în primul rând de deplasare sunt reprezentate printr-o interpolare funcție suplimentară folosind valorile același număr de piese din punk închis (denumit în mod obișnuit ca noduri.

Aplicarea modelelor MESÎn zilele noastre, forța structurii, stresul, deplasarea și simularea oricărei deformări sunt examinate folosind metoda FEM. În mecanica computerelor (CAE, serviciul acestei tehnici poate fi folosit pentru a studia fluxul de căldură și debitul de lichid. Metoda MES este adăugată în mod ideal la căutarea dinamicii, staticelor de mașini, cinematic și magnetostatice, electromagnetice și electrostatice. Modelarea modelului MES este probabil să existe în spațiul 2D (spațiul bidimensional, unde discretizarea este de obicei redusă la împărțirea unui departament specific în triunghiuri. Datorită acestei strategii, putem calcula valorile care apar în secțiunea transversală a unui sistem dat. Cu toate acestea, prezenta metodă are anumite limitări.

Cele mai mari avantaje și dezavantaje ale metodei FEMCel mai important avantaj al MES este, fără îndoială, abilitatea de a obține rezultate corecte chiar și pentru formele foarte sofisticate, pentru care a fost extrem de dificil să se efectueze calcule analitice obișnuite. În implementare el spune că problemele date pot fi jucate în mintea calculatorului, fără a fi nevoie să se construiască prototipuri costisitoare. Un astfel de proces facilitează în mare măsură întregul proces de proiectare.Împărțirea zonei studiate în elemente mai scurte are ca rezultat rezultate mai precise ale calculului. De asemenea, ar trebui să ne amintim, de asemenea, că este astfel răscumpărată de departe cea mai mare cerere de calcul masura de calculatoare moderne. Și ar trebui să fie amintit, și că, în acest caz, foarte stabilit chiar și cu orice erori de calcul care apar dintr-o serie de aproximări prelucrate. În cazul în care zona se face cu sute de mii de alte elemente pentru a ocupa caracteristicile neliniare prezente sub formă de calcul necesită în mod ideal, să fie modificate în următoarea iterație, astfel încât rezultatul final va fi compatibil.